یادداشتهای معمولی ، از یک زندگی معمولی

توجیه غیبتم

شنبه نوشت: دوستان سلام. من همچنان شلوغ هستم. خیلی . خیلی . نمی دونم تا کی ؟ حدس می زنم تا اواسط همین هفته. می بوسمتون.

دوستان یکی دو روزی به شدت تو اداره شلوغم. نه کامنتی خوندم و نه تایید کردم . احتمالا این دو سه روز پست هم نداریم. اومدم غیبتمو موجه کنم .

[ دوشنبه 19 بهمن 1394 ] [ 08:30 ] [ صحرا ] | چاپ